Hæstrup Vandværk A.m.b.A

Din kilde til rent vand

 

 
 

Vandværet på en vinterdag

Velkommen

...her til Hæstrup Vandværk A.m.b.a's hjemmeside. 

Her på siden har vi forsøgt at samle al relevant info vedrørende vores vandværk. Vi håber du finder hvad du søger, ellers hører vi gerne om det. På vores kontakt-side kan du se hvordan du får fat i os.

Generalforsamling

Vi afholder ordinær generalforsamling torsdag d. 30. marts kl. 19.30. Det foregår i Rakkeby Forsamlingshus.

Dagsorden er som følger::

- Bestyrelsen

Måleraflæsning

Pr. 1. januar 2017 er det igen tid at aflæse din vandmåler. Hjørring Vandselskab varetager dette for os, derfor skal du besøge deres side for at indtaste din aflæsning.

Klik in på https://hjvand.voresforsyning.dk/Bruger/Login?ReturnUrl=%2f for at indtaste dit vandforbrug for 2016.

 

Årsrapport 2015

Vores regnskab / årsrapport for 2015 er nu tilgængelig.

 

Takstblad 2016

De nye takster gældende for 2016 er nu på hjemmesiden. Taksterne findes her.

Samtidig er der lidt nyt fra vandværket, i hovedtræk at der nu opkræves gebyr hvis ikke man træffes hjemme hvis man ellers har aftalt det med vandværket. At det årlige grundgebyr til vandværket stiger, mens prisen pr. kubikmeter vand falder samt lidt om boringsnær beskyttelse. Læs det hele her.

Det komplette taksblad kan du også finde her.

Generalforsamling

Den 25. marts 2015 afholdt vi den årlige generalforsamling i Rakkeby Forsamlingshus. Referat kan ses her.

Årsregnskab 2014

Vores regnskab for 2014 kan er nu klar.

Takstblad 2015

Taksterne for 2015 er nu at finde her.

Driftsinfo nu også pr. sms

Vi kan nu også sende driftbeskeder som SMS. For at tilmelde dig denne service, skal du sende koden 'HV TILMELD' fra den telefon du vil modtage smserne på, til mobil nr. 60628308. 

Ledningsnettet er nu digitaliseret

NordEnergi har været rundt på gader og stræder i Rakkeby og omegn, for at digitalisere vores ledningsnet. Du kan se den digitale udgave på adressen: http://webgis64.env.dk/kort_hestrup_vand/kort.htm

Rettelser og tilføjelser kommer på et senere tidspunkt. Ser du ikke din egen stophane på kortet, så tøv ikke med at kontakte os.

Boringsnær beskyttelse (BNBO)

Miljøministeriet har over en årrække arbejdet på at kortlægge grundvandsforekomsterne i Nordjylland, og det har resulteret i, at kommunen er forpligtiget til at komme med forslag til grundvandssikring for de enkelte vandværk, og afrapportere til Staten hvad man finder ud af.
Det har vi været i dialog med kommunen om mere end en gang. Senest ved møde den 4. april

[ Læs mere ]

Besked om problemer via mail

Vi har lavet en service som kan holde dig orienteret om problemer med vandforsyningen fra Hæstrup Vandværk. Hvis du tilmelder dig, sender vi automatisk en email om akut opståede problemer, planlagt arbejde på vandforsyningen, samt når arbejdet er afsluttet.

Tilmeld dig her - indtast din emailadresse, vent på en mail med et link hvor du bekræfter din tilmelding, og du vil være opdateret om driften på vandværket.

(En version med besked via SMS er i støbeskeen, men der er pt. ingen tidshorisont for færdiggørelsen.)