Hæstrup Vandværk A.m.b.A

Din kilde til rent vand

 

 
 

Vandværet på en vinterdag

Drikkevandskvalitet

De seneste ugers heftige debat der er opstået omkring kvaliteten af drikkevandet, som er opstået som følge af at nogle vandværker på bl.a. Fyn, i flere tilfælde har fundet pesticidet Desphenyl-choridazon i drikkevandet, både over og under grænseværdier, har medført, at Hæstrup Vandværks ledelse har udtaget analyse af midlet i 2 af 5 boringer.

Midlet der har været lovlig i brug i perioden 1991 – 1996, har været anvendt til ukrudtsbekæmpelse i roer-, rødbeder- og løgdyrkning. Det er nærliggende at tro, at midlet, der blev forbudt i 1996, også har været anvendt i vores område, hvilket er baggrund for beslutningen om at udtage prøver af drikkevandet i de to boringer.

Resultat af de to analyser foreligger nu, og vi kan nu berolige forbrugerne med, at der ikke er påvist midlet i de 2 prøver. Prøverne kan findes på hjemmesiden http://www.analytech.dk/Login.aspx Siden kræver login for at se analyserne, du kan bruge 8168 som kundenummer og Hæstrup som adgangskode.


Med venlig hilsen Bestyrelsen Rakkeby, den 12. oktober 2017

Regnskab 2016

Årsrapporten/regnskabet for 2016 kan nu findes her på vores hjemmeside

Beretning fra generalforsamlingen 30. marts 2017

Nu kan beretningen fra årets generalforsamling læses her.

Opdateret beredskabsplan

Vi har lagt en revideret beredskabsplan op. [ læs den ]

Måleraflæsning

Pr. 1. januar 2017 er det igen tid at aflæse din vandmåler. Hjørring Vandselskab varetager dette for os, derfor skal du besøge deres side for at indtaste din aflæsning.

Klik in på https://hjvand.voresforsyning.dk/Bruger/Login?ReturnUrl=%2f for at indtaste dit vandforbrug for 2016.

 

Generalforsamling

Den 25. marts 2015 afholdt vi den årlige generalforsamling i Rakkeby Forsamlingshus. Referat kan ses her.

Driftsinfo nu også pr. sms

Vi kan nu også sende driftbeskeder som SMS. For at tilmelde dig denne service, skal du sende koden 'HV TILMELD' fra den telefon du vil modtage smserne på, til mobil nr. 60628308. 

Ledningsnettet er nu digitaliseret

NordEnergi har været rundt på gader og stræder i Rakkeby og omegn, for at digitalisere vores ledningsnet. Du kan se den digitale udgave på adressen: http://webgis64.env.dk/kort_hestrup_vand/kort.htm

Rettelser og tilføjelser kommer på et senere tidspunkt. Ser du ikke din egen stophane på kortet, så tøv ikke med at kontakte os.

Boringsnær beskyttelse (BNBO)

Miljøministeriet har over en årrække arbejdet på at kortlægge grundvandsforekomsterne i Nordjylland, og det har resulteret i, at kommunen er forpligtiget til at komme med forslag til grundvandssikring for de enkelte vandværk, og afrapportere til Staten hvad man finder ud af.
Det har vi været i dialog med kommunen om mere end en gang. Senest ved møde den 4. april

[ Læs mere ]

Besked om problemer via mail

Vi har lavet en service som kan holde dig orienteret om problemer med vandforsyningen fra Hæstrup Vandværk. Hvis du tilmelder dig, sender vi automatisk en email om akut opståede problemer, planlagt arbejde på vandforsyningen, samt når arbejdet er afsluttet.

Tilmeld dig her - indtast din emailadresse, vent på en mail med et link hvor du bekræfter din tilmelding, og du vil være opdateret om driften på vandværket.

(En version med besked via SMS er i støbeskeen, men der er pt. ingen tidshorisont for færdiggørelsen.)