Hæstrup Vandværk A.m.b.A

Din kilde til rent vand

 

 
 

Vandværet på en vinterdag

Årsrapport 2017

Årsrapporten for 2017 er nu offentliggjort. Læs den her.

Takster 2018

De nye takster for 2018 kan nu findes på siden /takster/

Drikkevandskvalitet

De seneste ugers heftige debat der er opstået omkring kvaliteten af drikkevandet, som er opstået som følge af at nogle vandværker på bl.a. Fyn, i flere tilfælde har fundet pesticidet Desphenyl-choridazon i drikkevandet, både over og under grænseværdier, har medført, at Hæstrup Vandværks ledelse har udtaget analyse af midlet i 2 af 5 boringer.

Midlet der har været lovlig i brug i perioden 1991 – 1996, har været anvendt til ukrudtsbekæmpelse i roer-, rødbeder- og løgdyrkning. Det er nærliggende at tro, at midlet, der blev forbudt i 1996, også har været anvendt i vores område, hvilket er baggrund for beslutningen om at udtage prøver af drikkevandet i de to boringer.

Resultat af de to analyser foreligger nu, og vi kan nu berolige forbrugerne med, at der ikke er påvist midlet i de 2 prøver. Prøverne kan findes på hjemmesiden http://www.analytech.dk/Login.aspx Siden kræver login for at se analyserne, du kan bruge 8168 som kundenummer og Hæstrup som adgangskode.


Med venlig hilsen Bestyrelsen Rakkeby, den 12. oktober 2017

Regnskab 2016

Årsrapporten/regnskabet for 2016 kan nu findes her på vores hjemmeside

Beretning fra generalforsamlingen 30. marts 2017

Nu kan beretningen fra årets generalforsamling læses her.

Opdateret beredskabsplan

Vi har lagt en revideret beredskabsplan op. [ læs den ]

Måleraflæsning

Pr. 1. januar 2017 er det igen tid at aflæse din vandmåler. Hjørring Vandselskab varetager dette for os, derfor skal du besøge deres side for at indtaste din aflæsning.

Klik in på https://hjvand.voresforsyning.dk/Bruger/Login?ReturnUrl=%2f for at indtaste dit vandforbrug for 2016. 

Ledningsnettet er nu digitaliseret

NordEnergi har været rundt på gader og stræder i Rakkeby og omegn, for at digitalisere vores ledningsnet. Du kan se den digitale udgave på adressen: http://webgis64.env.dk/kort_hestrup_vand/kort.htm

Rettelser og tilføjelser kommer på et senere tidspunkt. Ser du ikke din egen stophane på kortet, så tøv ikke med at kontakte os.

Boringsnær beskyttelse (BNBO)

Miljøministeriet har over en årrække arbejdet på at kortlægge grundvandsforekomsterne i Nordjylland, og det har resulteret i, at kommunen er forpligtiget til at komme med forslag til grundvandssikring for de enkelte vandværk, og afrapportere til Staten hvad man finder ud af.
Det har vi været i dialog med kommunen om mere end en gang. Senest ved møde den 4. april

[ Læs mere ]