Hæstrup Vandværk A.m.b.A

Din kilde til rent vand

 

 
 

 

Takster 2022

 Alle priser er excl. moms

 

Det komplette takstblad kan hentes her

 

Forbrugsafgifter.

Grundbeløb – helårlig pr. stik

kr.

700,00

Målerleje - helårlig

-

100,00

Vandforbrug 0-10.000 m3 pr. m3

-

2,35

Vandforbrug over 10.000 m3 pr. m3

-

2,15

Statsafgift incl. grundvandsbeskyttelse

-

6,37

 

Administrationsgebyr.

Gebyr flytteopgørelse

kr.

200,00

Gebyr vandværksaflæsning måler

-

250,00

Lukkegebyr ved manglende betaling

-

500,00

Åbningsgebyr

-

500,00

Rykkergebyr 1 og 2 ved for sen betaling

-

100,00

Ved manglende overholdelse af aftale ved tilsyn og udskiftning af måler, opkræves et gebyr på

-

375,00

Gebyr udsendt opkrævningskort på papir

-

50,00

 

4 rater forfalder til betaling  d. 1/3, 1/4, 1/7 og 1/10, med rettidig betaling d. 10. i forfaldsmåneden.

Der beregnes 1,5% renter pr. mdr. fra forfaldstidspunktet ved for sen betaling.

 

Anlægsbidrag – (tilslutningsafgift).

Hovedanlægsbidrag

kr.

8.178

Forsyningsbidrag indenfor byskiltet

kr.

4.738

Forsyningsbidrag udenfor byskiltet

-

9.246

Stikledningsbidrag 32 mm

-

5.688

Stikledningsbidrag 40 mm

-

5.688

Stikledningsbidrag 50 mm

-

18.141

Stikledningsbidrag 60 mm

-

30.710

 

Stikledningsbidrag over 63 mm efter forhandling med vandværket.

 

Hvis flere boliger eller enheder forsynes gennem samme stikledning, betaler alene 1. bolig eller enhed stikledningsbidrag.

 

Stikledningsbidraget dækker rørføring indtil 20 meter fra bygninger, dog max. 150 meter stikledning. Derefter efter regning.

 

Se det fulde takstblad.