Hæstrup Vandværk A.m.b.A

Din kilde til rent vand

 

 
 

Vandværet på en vinterdag

Ny aftale om vandprøver

Hæstrup Vandværk har med virkning fra 1. september 2022, indgået aftale om udtagning af vandprøver. Den nye aftale er indgået med Eurofins.

Find let og hurtigt vores vandanalyser - både nye og gamle.

Generalforsamling 2022

20. april 2022 afholdt Hæstrup Vandværk generalforsamling. 

Læs: Beretningen 

Læs: Årsrapport for 2021.

 

Takster 2022

Så er de nye takster klar og kan ses på /takster/-siden.

Samtidig er budget og investeringsplan for 2022 gjort tilgængelig.

 

Nyt regulativ

Høringsfasen for vores nye regulativ er overstået, og det er hermed trådt i kraft. Regulativet er godkendt af kommunen d. 22. december 2020.

Læs det her

(17. april 2021)

 

Hjørring kommunes vandforsyningsplan

Hjørring kommune har d. 26. august 2020 vedtaget en vandforsyningsplan for hele kommunen. Planen kan læses her: https://hjorring.viewer.dkplan.niras.dk/plan/35#/

Planen kan og vil få stor betydning for Hæstrup vandværk som sammen med 4 andre værker i kommunen er udpeget til primære vandværker. At være primær vandværk betyder, at der skal tages stilling til omfanget af grundvandsbeskyttelse (BNBO), forsyningssikkerheden overfor nabo vandværker, behandlingskapacitet m.m., og ikke mindst økonomien.

I Vandforsyningsplanen kan der læses mere om kravene til Hæstrup Vandværk som skal implementeres de kommende år.

 

Orientering til forbrugerne

På generalforsamlingen 7. juli 2020, blev vores ønske om udtræden af den økonomiske regulering i vandsektorloven diskutteret, og er siden blevet godkendt af Konkurrence- og forbrugerstyrelsen: Læs afgørelsen.

 

Generalforsamlingen 7. juli 2020

Vi har afholdt generalforsamling, lettere forsinket som følge af Covid-19. Beretningen kan ses her

Årsrapporten for 2019 kan ses her.

På generalforsamlingen blev vores ønske om udtræden af den økonomiske regulering i vandsektorloven diskutteret, og er siden blevet godkendt af Konkurrence- og forbrugerstyrelsen: Læs afgørelsen.

Læs Referat fra generalforsamlingen. 

Læs Referat fra ekstraordinær generalforsamling 25. juli 2020

Generalforsamling d. 7. juli 2020 kl. 19.30

Den nye dato for den udsatte generalforsamling er nu på plads - det bliver d. 7. juli 2020 kl. 19.30 i Klubhuset i Sdr. Harritslev, Åstrupvej 574, 9800 Hjørring.

Tilmelding er nødvendig!

Pga. Covid-19 med dertilhørende forbud mod større forsaminger og afstandskrav, er tilmelding påkrævet. Det skal ske til enten på email erikmunkedal@live.dk eller telefon 40938225.

 Læs Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2020 samt Dagsorden til ordinær generalforsamling 2020.

 

Udtræden af vandsekterloven.

Det er ved en folketingsbeslutning i dec. 2019 vedtaget, at mindre vandselskaber kan udtræde af vandsektorlovens økonomiske del,  med virkning fra 1/1-2021.

Dette skal besluttes på generalforsamlingen, og dokumentation herfor skal indsendes til Forsyningsdirektoratet. Før dette kan ske, skal alle vandværkets forbrugere have modtaget en redegørelse for ændringen. Dette er sendt med postvæsnet til alle vandværkets forbrugere. Men kan også læses her på siden.

Forslag om udtræden af Vandsektorloven - økonomi m.m.

Orientering til forbrugerne - fra Energistyrelsen

 

Takster 2020

De nye takster for 2020 kan nu findes på siden /takster/.

Desuden er vores budget for 2020 også gjort tilgængeligt.

Persondatapolitik

Vi har udarbejdet en persondatapolitik, som kan læses her

Drikkevandskvalitet

De seneste ugers heftige debat der er opstået omkring kvaliteten af drikkevandet, som er opstået som følge af at nogle vandværker på bl.a. Fyn, i flere tilfælde har fundet pesticidet Desphenyl-choridazon i drikkevandet, både over og under grænseværdier, har medført, at Hæstrup Vandværks ledelse har udtaget analyse af midlet i 2 af 5 boringer.

Midlet der har været lovlig i brug i perioden 1991 – 1996, har været anvendt til ukrudtsbekæmpelse i roer-, rødbeder- og løgdyrkning. Det er nærliggende at tro, at midlet, der blev forbudt i 1996, også har været anvendt i vores område, hvilket er baggrund for beslutningen om at udtage prøver af drikkevandet i de to boringer.

Resultat af de to analyser foreligger nu, og vi kan nu berolige forbrugerne med, at der ikke er påvist midlet i de 2 prøver. Prøverne kan findes på hjemmesiden http://www.analytech.dk/Login.aspx Siden kræver login for at se analyserne, du kan bruge 8168 som kundenummer og Hæstrup som adgangskode.


Med venlig hilsen Bestyrelsen Rakkeby, den 12. oktober 2017

Opdateret beredskabsplan

Vi har lagt en revideret beredskabsplan op. [ læs den ]

Boringsnær beskyttelse (BNBO)

Miljøministeriet har over en årrække arbejdet på at kortlægge grundvandsforekomsterne i Nordjylland, og det har resulteret i, at kommunen er forpligtiget til at komme med forslag til grundvandssikring for de enkelte vandværk, og afrapportere til Staten hvad man finder ud af.
Det har vi været i dialog med kommunen om mere end en gang. Senest ved møde den 4. april

[ Læs mere ]