Hæstrup Vandværk A.m.b.A

Din kilde til rent vand

 

 
 

Kontrol af vandmåleren

En vandmåler skal selvfølgelig måle korrekt. Bl.a. for at sikre dette, er der regler for kontrol og udskiftning af vandmålere. Det kan foregå på forskellige måder, f.eks. kan man udtage et parti målere til kontrol, for at kunne vurdere om målerne som helhed måler korrekt.

På Hæstrup Vandværk benytter vi dog en anden metode. Vi har opdelt vores forsyningsområde i 6 partier. Hvert år udskifter vi så målere i et parti. På den måde bliver alle målere udskiftet i løbet af en 6-årig periode. Dette opfylder lovens krav til målerkontrol.

En nærmere forklaring på dette kan læses hos Foreningen af Vandværker i Danmark.