Hæstrup Vandværk A.m.b.A

Din kilde til rent vand

 

 
 

Målerudskiftning

En vandmåler skal selvfølgelig måle korrekt. Derfor er der krav til stikprøvekontrol af målere når de er en vis alder. Et givent antal målere tages ud til kontrol, viser kontrollen at målerne viser korrekt, får de lov at sidde i endnu en periode inden de igen skal testes.

 

Ved Hæstrup Vandværk er det besluttet, at udskifte målerne efter nye regler fra 1. juli 2018, hvor det nu er bestemt at målere på visse betingelser, kan sidde i 9 år før udskiftning. Det var tidligere højest 6 år.

Alle vandværkets målere er af hensyn til arbejdets udførsel, opdelt i 5 partier, der af hensyn til arbejdets tilrettelæggelse er adresseopdelt.

Du vil i god tid i forvejen, når det er tid for udskiftning af din måler, blive kontaktet af entreprenøren der varetager udskiftningen. Typisk ved skriftlig henvendelse, hvor du bedes sørge for at entreprenøren har fri adgang til måleren. Er måleren placeret udenfor i målerbrønd, behøver du ikke foretage dig noget, men skal entreprenøren indendørs, kræver det et i forvejen aftalt mødetidspunkt, som vi bedes dig respektere.

Vi oplevere desværre, at aftaler ikke overholdes, og har derfor set os nødsaget til at pålægge gebyr for forgæves fremmøde.

 

Det til en hver tid fastsat gebyr, vil fremgå af takstbladet.

De gamle målere tages retur og der bliver stadig ført stikprøvekontrol på disse for at sikre at der måles korrekt.